App MinLæge

Sundhedsstyrelsen og Praktiserende Lægers Organisation har lanceret en app “Min Læge”

“Min Læge” er en app, der giver alle patienter mulighed for lettere at komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer.

App’en kan hentes fra App Store og Google Play.

Den indeholder i dag:

 • Oplysninger om din egen læge (kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser)
 • Videokonsultation
 • Laboratoriesvar
 • Lægevagten (ring til lægevagten i din region – udenfor din læges åbningstid)
 • Aftaler med egen læge (se dine tidligere og kommende aftaler)
 • Indbakke (se din e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar)
 • Medicin (viderestilling til app’en Medicinkortet)
 • Vaccinationer (se dine udførte og anbefalede vaccinationer)
 • Påmindelser om vaccinationer, aftaler mv.
 • Henvisninger (se aktuelle henvisning fra din læge)
 • Forløbsplaner
 • Diagnoser (se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og diabetes)
 • Børn under 15 år
 • Fuldmagt, så pårørende kan få adgang til app’en. Eksempelvis forældre til voksen handikappet.

Børn under 15 år har ikke egen Nem-ID og kan derfor ikke logge ind på MinLæge app.
Som forældre logger du ind med eget Nem-ID. Nu kan du skifte bruger mellem dig selv og dine børn ved at klikke i øverste højre hjørne. Det vil altid fremgå hvem du er logget ind som, ved at se navnet øverste linie i App’en.
Børn har dog stadig visse begrænsninger i anvendelsesmuligheder i App’en. Foreksempel kan man ikke foretage videokonsultation, når man er logget ind som barn. Her anvendes eget login i stedet (se under fanebladet “Videokonsultation”).

På samme måde kan pårørende, som har fået fuldmagt, skifte bruger ved at klikke i øverste højre hjørne i app’en.
Fuldmagt kan være relevant for en syg samlever, forældre eller barn som er over 18 år og som ønsker at give sit samtykke til at en anden må se sundhedsdata og kontakte læge på deres vegne.
Fuldmagt gives ved at logge ind med sit Nem-ID på enten Sundhed.dk eller Borger.dk

Personalet i lægehuset kan kontaktes for at få vejledning i anvendelse af MinLæge app og afgivelse af fuldmagt.