Covid-19

Hvornår skal jeg mistænke Coronavirus?

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Ved tiltagende progredierende kan tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19 uden, at det kan udelukkes.

Da de fleste personer med COVID-19 vil få milde symptomer, som kan forventes at forsvinde spontant indenfor 4 -6 dage uden behov for sygehusbehandling, prioriteres sundhedsvæsenets ressourcer til udredning (herunder tests) og behandling til patienter med komplicerede forløb af COVID-19, samt til sårbare grupper og personer i kritiske funktioner. Særligt bør der være opmærksomhed på risikoen for komplicerede forløb af COVID-19 hos ældre patienter, især over 80 år, samt patienter med andre sygdomme og tilstande, der kan give øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får symptomer?

De typiske symptomer på COVID-19 er til at begynde med ondt i halsen, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Det ligner influenza eller almindelige luftvejsinfektioner og kræver sjældent, at man har brug for behandling i sundhedsvæsenet. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.

Du skal være særlig opmærksom på, om du får tiltagende hoste, feber og vejrtrækningsbesvær, som kan være tegn på mere alvorlig COVID-19.

Hvis du får symptomer, der kan tyde på COVID-19, også selvom det kun er lette symptomer, skal du:

 Følge Sundhedsstyrelsens generelle råd.

 Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre steder.

 Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med fx indkøb.

 Holde afstand til personer i din husstand. Ophold jer i forskellige rum.

 Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken du bruger og i de rum, som du deler med andre i husstanden. Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå smittespredning. Brug almindelige rengøringsmidler og vær særlig grundig på steder, som ofte berøres f.eks håndtag, el-kontakter, kaffemaskine eller tablet.

 Luft ud mindst 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter.

 Holde dig helt væk fra sårbare personer som ældre, spædbørn og kronisk syge.
Du anses for smittefri 48 timer efter symptomophør. Bliv hellere hjemme en dag for meget end en dag for lidt, hvis du er i tvivl.

 

Ring til os hvis du oplever forværring i din almentilstand, specielt ved høj feber og åndenød. 

 

Se mere på Coronasmitte.dk