Forholdsregler og tiltag i lægehuset ved Coronavirus

Pga. Coronavirus er der indført følgende tiltag i Arden Lægehus:

Ændringerne sker for at beskytte vore mest sårbare patienter og personale bedst muligt mod coronavirus.

 

Vi har åben dør til lægehuset men opfordrer til, at du venter udenfor eller i din bil. Vi kalder vi dig ind ved opringning eller ved afhentning udenfor.
Det betyder ikke, at du ikke er velkommen, men vi har gjort dette for at minimere smitterisikoen.

Man må kun komme efter aftale.
Mød ikke op uanmeldt – ring i stedet.

Det er vigtigt at melde afbud til en aftalt tid, hvis du får hoste, feber, ondt i halsen eller lign.
Ring da til lægehuset i stedet.

Vi forsøger at holde venteværelset tomt for patienter.
Du opfordres til at vente i din bil eller gå en tur udenfor. Syge og svagelige ældre, der ikke er i bil, må komme ind i venteværelset. Giv altid dit opdaterede mobilnummer ved tidsbestilling, så vi kan ringe dig ind, når vi er klar til at se dig.
Der skal anvendes mundbind, når man sidder i venteværelset.

På grund af smitterisiko er der begrænset adgang for pårørende.
Er du forælder til mindreårige børn, pårørende til en akut kritisk syg patient eller til en patient med kognitiv svækkelse, kan du ledsage vedkommende til den aftalte tid.

Vi har mulighed for at lave videokonsultation.
Hvis lægen ønsker dette, bliver du vejledt i telefonen.
Fra 1. juni 2020 indføres videokonsultation. Se under fanebladet Videokonsultation.