Forholdsregler og tiltag i lægehuset ved Coronavirus

Pga. Coronavirus er der indført følgende tiltag i Arden Lægehus: 

Ændringerne sker for at beskytte vores sårbare patienter og personale bedst muligt mod coronavirus.

 

Vi har låst døren til lægehuset.
Det betyder ikke, at I ikke er velkomne, men vi har gjort dette for at minimere smitterisikoen

Man kan kun komme efter aftale.
Mød ikke op uanmeldt – ring i stedet.

Det er vigtigt at melde afbud til en aftalt tid, hvis du får hoste, feber, ondt i halsen eller lign.
Ring da til lægehuset i stedet.

Venteværelset forsøges holdt tomt for patienter.
I opfordres til at vente i jeres biler, eller gå en tur udenfor. Syge svagelige ældre, der ikke er i bil, må komme ind i venteværelset. Giv altid jeres opdaterede mobilnummer ved tidsbestilling, så vi kan ringe jer ind, når vi er klar til at se jer.

På grund af smitterisiko er der begrænset adgang for pårørende.
Er du forælder til mindreårige børn, pårørende til en akut kritisk syg patient eller til en patient med kognitiv svækkelse kan du ledsage vedkommende til den aftalte tid.

Vi har mulighed for at lave videokonsultation.
Hvis lægen ønsker dette, bliver du vejledt i telefonen.
Fra 1. juni indføres ÅBEN videokonsultation. Se under fanebladet Videokonsultation

Vi har nu åbnet op for online tidsbestilling igen.
Som noget nyt bliver hver tid godkendt, og vi vil på den måde sortere emner fra, der kunne klares over videokonsultation i stedet for. Vær derfor opmærksom på, at du ikke har tiden før den er godkendt.

 

Hvis du er i tvivl, så ring herind.