Nyheder

STOP

Tiltag i Arden Lægehus

Vi kan kun se akutte patienter:

Alle årskontroller frem til påske aflyses (Der gives ikke ny tid i forbindelse med aflysningen)

Alle børneundersøgelser aflyses. (dog fortsat vaccination til og med 15 mdr )

Alle rutine celleskrab aflyses indtil videre, medmindre der er problemer fra underlivet, her især blødning ved samleje.

Alle attester til kommuner og forsikringer aflyses indtil videre.

Mulighedserklæringer til arbejdsgiver aflyses. Alle motorattester aflyses.

Der lukkes for elektronisk tidsbestilling, kun visiterede patienter ses. Lad være med at komme personligt i lægehuset, ring til os.

Undgå mulige COVID19 smittede i huset:

Patienter med hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine eller feber, skal ved behov kontakte os telefonisk, ikke møde op i lægehuset.

Ved milde symptomer, behøves ikke lægekontakt. Bliv hjemme, og hold dig fra andre mennesker.

Ved forværring, ring til lægehuset. Kun ved svær sygdom, hvor indlæggelse kan være relevant er det nødvendigt med test. Alle andre skal blive hjemme.

Undgå smitte blandt patienter i huset.

Venteværelset forsøges holdt tomt for patienter. I opfordres til at vente ijderes biler, eller gå en tur udenfor. Syge svagelige ældre, der ikke er i bil, må komme ind i venteværelset. Giv altid jeres opdaterede mobilnummer ved tidsbestilling, så vi kan ringe jer ind, når vi er klar til at se jer.

Telefonisk tilgængelighed

Vi udvider telefonens åbningstid til kl 16, for at aflaste lægevagten.

Vi opfordrer til at I kun ringer vedrørende akut sygdom. Medicin bestilles, så vidt muligt elektronisk via, hjemmesiden, app eller direkte via apoteket.

Vi holder løbende hjemmesiden opdateret. Orienter jer også på sundhedsstyrelsen hjemmeside, www.coronasmitte.dk

HPV til drenge

Drenge, der er født den 1. juli 2007 eller senere, kan blive gratis vaccineret mod HPV som en del af børnevaccinationsprogrammet. For denne gruppe af drenge er det gratis at blive vaccineret, indtil de fylder 18 år.

Desuden vil der i 2020 og 2021 være et tilbud om gratis vaccination til nogle grupper af ældre drenge. Tilbuddet gælder drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007 samt unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd.

Snak med sekretæren og book tid til vaccination.

Se mere på www.stophpv.dk

Mæslingevaccination til voksne

Fra 1. april 2018 er indført tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder for voksne født efter 1974, hvis man ikke allerede er vaccineret. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.