Nyheder

Influenzavaccine 2019

Som noget nyt er dette års influenzavaccine periode rykket 1 måned. Det vil sige der er opstart 1. november 2019.

Dette skyldes at det er vanskeligt for producenterne at levere vacciner til 1. oktober pga sen offentliggørelse ag anbefalinger om vaccinesammensætningen for 2019. Derudover ses det at der gennem de senere år har været en senere start af influenzasæsonen (december – marts), og da beskyttelsen af vaccine aftager i månederne, vil der opnås en bedre beskyttelse ved at skubbe vaccinationsperioden fra  1. november 2019 til 15. januar 2020

HPV til drenge

Den planlagte opstart af vaccine til drenge (der er fyldt 12 år) pr 1. juli er udskudt pga ny regering. I følge States Serumsinstitut forventes den at kunne opstartes efter 1. september 2019.
Nærmere information følger efter d 1. september. 2019.

Mæslingevaccination til voksne

Fra 1. april 2018 er indført tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder for voksne født efter 1974, hvis man ikke allerede er vaccineret. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.