Priser

PRISER

Som gruppe 1 sikret er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. En del attester og vaccinationer skal du selv betale.

Som gruppe 2 sikret er der egenbetaling på konsultationer på kr. 700 kr. som dækker konsultationer incl eventuelle kontakter via telefon eller e-mail. Såfremt der skal blodprøver eller hjertekardiogram, er der en samlet egenbetaling på  kr. 900. Egenbetaling ved sygebesøg kr. 1200. Kontakt lægehuset for oplysninger.

 

Du kan betale kontant, eller via MobilePay – til nummer 80529

Skriv gerne E-kons. vis du ønsker priser på andre ydelser.