Sygebesøg

Sygebesøg sker kun efter aftale med lægen.

Anmodning om akut sygebesøg bedes foretaget så tidligt på dagen som muligt, så vores dag kan planlægges rationelt.

Hvis du bor mere end 15 km fra lægehuset:

Sygebesøg langt væk vil resultere i aflysninger af andre patienter, derfor vil vi oftest anmode en anden læge, der bor tættere på dig, om at udføre sygebesøget på vores vegne.