Sygebesøg

Sygebesøg sker kun efter aftale med lægen.

Anmodning om akut sygebesøg bedes foretaget i lægernes telefontid kl. 8.00 – 9.00.

Hvis du bor mere end 15 km fra lægehuset, vil det tage uforholdsmæssigt lang tid at køre. Sygebesøg langt væk vil resultere i aflysninger af andre patienter, derfor vil vi oftest anmode en anden læge, der bor tættere på dig, om at udføre sygebesøget på vores vegne.